Op onze melkveehouderij aan de Oudeweg te Nuis hebben wij ongeveer 85 melkkoeien en ongeveer 75 stuks jongvee. De melkkoeien worden in de periode september tot mei gehuisvest in een een tweerijige ligboxenstal, het jongvee in een openfrontstal en de jongste kalveren tot de leeftijd van vijf maanden in hokken met als ondergrond stro. Wij streven ernaar om de koeien en jongvee in de periode mei tot september dag en nacht in de wei te laten grazen. Voor de jongste kalveren is er een voederdrinkautomaat aanwezig zodat zij hun portie melk verdeeld over de dag altijd vers en op de juiste temperatuur kunnen opnemen. De verstrekking van het ruwvoer graskuil en snijmaïs aan het vee gebeurt door middel van een blokkendoseerwagen. De krachtvoerverstrekking aan de melkkoeien vindt uitsluitend plaats in de twee keer zeven 50 graden melkstal die in 2004 is geplaatst i.p.v. de twee keer vijf visgraadmelkstal.