De maatschap B en S Ausma is de derde generatie Ausma's die het agrarisch bedrijf bestieren. Nadat op de plaats van het oorspronkelijke bedrijf de snelweg A7 werd aangelegd, werd het bedrijf voortgezet aan de Oudeweg te Nuis. In het jaar 2000 is de huidige maatschap opgericht. 

Opbouw van het bedrijf:
De maatschap bestond in eerste instantie uit 2 bedrijven. De melkveehouderij te Nuis en de vleesveehouderij te Sebaldeburen. De laatste werd midden jaren 90 aan het bedrijf toegevoegd. Tevens wordt in het jaar 2000 een agrarisch bedrijf aangekocht te Marum voor jongvee en vleesveehouderij. Sinds 2008 is dit bedrijf geheel ingericht voor de verhuur van bedrijfsruimte en stalling en opslag van goederen, auto's, caravans etc.

De agrarische activiteiten bestaan op dit moment (2008) uit de melkveehouderij aan de Oudeweg te Nuis met ongeveer 85 melkkoeien en 75 stuks jongvee en de vleesveehouderij aan de Banten te Sebaldeburen waar jaarlijks ongeveer 2000 witvleeskalveren en 400 rosé kalveren worden afgemest. Het grondareaal bestaat uit ongeveer 135 hectare. 35 Hectare voor de teelt van maïs en 100 hectare voor gras.

In het jaar 2005 is een start gemaakt met de aankoop van onroerend goed om de bedrijfsactiviteiten te verbreden. Op dit moment hebben wij 10 eigen recreatiebungalows in midden Drenthe en 2 woningen in Zoutkamp in de verhuur. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot bemiddeling bij verhuur en aan/verkoop van woningen.

 


 
  Lees artikel "Vakantiewoningen als melkkoe" uit NVM recreatie, augustus 2007 bij vleesveebedrijf.
Afbeelding Get Adobe Reade